Veřejná městská sportoviště
Kynšperk nad Ohří

Pravidla pro poskytování a rezervaci sportovních zařízení města Kynšperk nad Ohří,

se sídlem Jana A. Komenského 221,

357 51 Kynšperk nad Ohří

1) Sportoviště v majetku města v ulici Školní, Jana A. Komenského a Okružní jsou volně přístupná veřejnosti, bez omezení času. Na využití oplocených sportovišť (antukové kurty, beachvolejbalové kurty, hřiště s umělou trávou, hřiště s tartanovým povrchem), které vyžadují zvláštní režim údržby, je vypracován rezervační systém a harmonogram obsazení a využití. Tento je k dispozici na webových stránkách - http://sportoviste.kynsperk.cz, na majetkovém odboru městského úřadu a u správce sportovních zařízení. Pouze zaplocená sportoviště podléhají rezervačnímu systému a jsou placená. V roce 2010 je plánován provoz sportovních zařízení od 1. 4. 2010 do 30. 11. 2010 s tím, že v době školních prázdnin dojde k prodloužení otevírací doby. Provoz městských sportovišť zajišťuje město ze svého finančního rozpočtu. Účtované nájemné je určeno na částečnou úhradu mzdy správce.

2) TJ Slavoj, oddíl volejbalu, bude využívat volejbalové a beachvolejbalové kurty na mistrovské zápasy v potřebné době a na trénink 2krát týdně v rozsahu vždy 3 hodiny zdarma.

3) TJ Slavoj, oddíl malé kopané, bude využívat víceúčelové hřiště na mistrovské zápasy v potřebné době a trénink 3krát v týdnu v rozsahu vždy 3 hodiny zdarma. Platby za využití umělého osvětlení se toto netýká.

4) Základní škola v Kynšperku nad Ohří bude využívat v rámci výuky hřiště a běžeckou dráhu zdarma.

5) Sportovní akce, u nichž bude pořadatelem nebo partnerem město Kynšperk nad Ohří, budou zdarma.

6) Povinnosti návštěvníků a uživatelů:
Povinný úklid uživatelem - po využití sportoviště provede uživatel základní úklid. Na antukových a beachvolejbalových kurtech zajistí též zametení plochy dodanými kartáči. Sportoviště předá správci. Při využití tělovýchovnou jednotou TJ Slavoj a školami odpovídají za provedení příslušní vedoucí družstev a pedagogové.
Každý přítomný na sportovištích je povinný dodržovat provozní řád sportovišť a dbát pokynů správce.

7) Postup při rezervaci uzavřených sportovišť (antukové kurty, beachvolejbalové kurty, hřiště s umělou trávou, hřiště s tartanovým povrchem):
Rezervaci je možné provést prostřednictvím rezervačního systému umístněného na http://sportoviste.kynsperk.cz, případně v pracovní době v pokladně Městského kulturního střdiska (dále jen MKS). Pokud si zarezervujete sportoviště přes internetové stránky, příslušnou částku platby za pronájem uhraďte v pokladně MKS před využitím sportoviště (nikoli u správce sportovišť). Pro příchozí bude možné využít sportoviště v případě volné kapacity po úhradě přímo u správce sportovních zařízení v pracovní dny v době od 13.00 do 20.00 hodin, v sobotu, neděli a ve svátek v době od 09.00 do 20.00 hodin – mobilní telefon 725 038 753.

Tyto pravidla jsou platná od 1. 4. 2010.

Dnem 21. 1. 2010 zajišťuje provoz Městských sportovních zařízení Městské kulturní středisko v Kynšperku nad Ohří.

Všechny požadavky, dotazy, názory, návrhy směřujte na MKS.